Nyheter

03.07.2013
Speluppdatering 4/7 samt srverunderhåll
speluppdatering 4/7 samt serverunderhåll

Då vi uppdaterar spelet så kommer det att behövas et kortare underhåll av servrarna på c:a 30 minuter per server. Vi kommer att stänga ner servrarna med start ungefärt 7.30 am CEST (UTC+2).Följande ordning:
7.30 am CEST – EU Kobol
8.00 am CEST – EU Libran, Virgon
9.00 am CEST – EU Canceron, Tauron,
10.00 am CEST – EU Picon, Sagittaron
11.00 am CEST – US EAST
12.30 pm CEST – US WEST
Ditt Battlestar Galactica Online Team,
__________________


TWITTER

FACEBOOK